کسب رتبه دوم در خدمات فروش

 کسب رتبه دوم در خدمات فروش شرکت  آریا دیزل موتور

شرکت آریا دیزل در نیمه دوم سال 1388 با کسب امتیاز 678 در ارائه خدمات مرتبط با امور فروش، توسط  بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران که به عنوان مرجع سنجش عملکرد عرضه کنندگان خودرو هستند جایگاه دوم را در میان تمامی عرضه کنندگان خودروکسب کردند.این موفقیت آریا دیزل نشان دهنده این امر است که این مجموعه همواره در راستای ارائه خدمات به مشریان خود کوشیده است و دراین زمینه بسیار موفق بوده است.