حضور آريا ديزل درنمايشگاه بين المللي حمل و نقل

حضور شرکت آريا ديزل در نهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري تهران نمایندگی  آريا ديزل همچون سالهاي قبل حضوري فعال در نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهر تهران داشت، اين نمايشگاه که از 14 لغايت 17 شهريور ماه در محل دائمي نمايشگاه همکاري بين المللي تهران برگزار گرديد وقتي […]

ادامه مطلب